یادداشت ها

متن اسلایدر دوم

پرونده های ویژه
متن اسلایدر سوم
متن اسلایدر دوم

پروژه های تایید شده

پروژه ها در دست داوری

حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
رای گیری تمام شد
حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
3روز باقیمانده
حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
رای گیری تمام شد
حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
3روز باقیمانده
حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
رای گیری تمام شد
حمایت مالی برای خرید دوربین
برای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
حمایت مالی برای خرید دوربین
ببرای خرید دوربین برای گذاشتن عکس در سایت نیاز به دوربین داریم
3-رای از 24 رای مورد نیاز
3روز باقیمانده

پروژه های فوری و اضطراری

پروژه های ویژه

پروژه های موفق

refund

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عضویت در دونیت، اگر پروژه‌ای که از آن حمایت کرده‌اید، نتوانست مبلغ مورد نظر را تامین کند، مبلغ پرداختی شما به «کیف پول شما در دونیت» بازگشت داده خواهد شد.

تا به این لحظه

374تومان
حمایت مالی دریافت شده
1247مرتبه
کاربران دونیت از پروژه ها حمایت کرده اند
67پروژه
از دونیت استفاده کرده اند

ارزشمندی کارت ویزیت های ما

value

اسناد شفافیت دونیت

کلیه دریافتی ها و پرداختی های مرتبط با پروژه ها و اشخاص و سازمانهای موجود در دونیت به صورت کاملا شفاف در دسترس عموم و همواره در حال بروز رسانی می باشد.